De meeste MKB websites bestaan 'slechts' uit pagina’s en berichten. Zo zijn ook de meeste content management systemen als basis ingericht. Pagina’s voor de wat meer ‘statische inhoud’ en berichten voor het ‘nieuws’. In onze training 'Webapplicaties voor zakelijke toepassingen' leren wij je hoe je je bedrijfswebsite voor je kunt laten werken, met het oog op echte resultaten. 

• communiceer effectiever met uw doelgroep
• maak uw bedrijfsprocessen transparant
• zorg dat uw website voor u werkt en resultaat oplevert

Meer dan alleen uithangbord met 'pagina's en berichten'

Laten we starten met wat voorbeelden om de fantasie te prikkelen en van daaruit te kijken naar de wijze waarop bedrijfstoepassingen worden ontwikkeld en wat daar in gezamenlijkheid voor nodig is.

Uitgangspunten

Voor de drie bovenstaande websites geldt een andere benadering dan doorgaans wordt gehanteerd bij een ‘basis website’ met pagina’s en berichten. Daar zijn de uitgangspunten veelal ‘eenvoudig’ en gericht op een website met als doel ‘hallo, hier ben ik’ te laten zien. Bij een bedrijfstoepassing gaat het om een analyse van één of meerdere bedrijfsprocessen, waarbij de website wordt ingezet als belangrijk gereedschap om die processen (mede) in te vullen. De voorberdiing vergt doorgaans meer tijd, omdat onder andere de volgende aspecten in kaart moeten worden gebracht:

 • inzicht op workflow van een proces – hoe werken dingen in de praktijk?
 • de verschillende parameters binnen een proces – welke variabelen zijn voor het belang van het proces?
 • de wijze van presenteren van de inhoud van het proces – op welke wijze wordt de inhoud beschikbaar gesteld?

Dit is slechts een ‘kleine greep’ uit een doorgaans groter adviestraject, waar opdrachtgever en opdrachtnemer in samenwerking de exacte doelen van de bedrijfsapplicatie ‘uitschrijven’ in een zogenaamd functioneel ontwerp. Voor bovenstaande bedrijfsapplicatie voorbeelden heeft dat geresulteerd in drie totaal verschillende ontwerpen.

De digitale kaartenbakken

Zodra de variabelen bekend zijn en ook de onderlinge relaties tussen verschillende variabelen, begint de opzet van de zogenaamde digitale kaartenbakken. In technische termen heet dat de opzet van de database structuur. Een database bestaat uit verschillende tabellen (kaartenbakken) en elke tabel kan meerdere kaarten bevatten en elke kaart bestaat uit meerdere invulvlakjes (velden). Tabellen kunnen onderling gekoppeld zijn. De werking daarvan is als volgt uit te leggen en daardoor hopelijk ook makkelijk te begrijpen. We hebben twee tabellen, te weten:

 • auteurs
 • boeken

Via onderstaand overzicht is te zien op welke wijze de twee tabellen (bidirectioneel) met elkaar verbonden zijn. Immers als je in de kaartenboek van de boeken een boek hebt gevonden, wil je weten welke auteur het boek heeft geschreven, het kan zelfs zo zijn dat meerdere auteurs aan het boek hebben gewerkt. Omgekeerd kan hetzelfde plaatsvinden bij auteurs. Als je een auteur hebt gevonden, wil je weten welk boek of welke boeken hij of zij heeft geschreven. Dus zowel vanuit boeken als vanuit auteurs kan je in elkaars tabellen kijken en kan je meerdere resultaten krijgen.

Zonder verder in te gaan op de techniek is het voorstelbaar dat in allerlei processen er diverse ‘relaties’ gelegd kunnen worden tussen variabelen van die processen. In het voorbeeld van Orange Exhibition Management bestaan de tabellen ‘events’ en ‘exhibitors’. In events is een hele reeks velden aangemaakt, uiteenlopend van de begindatum van het event, de einddatum van het event, de lokatie van het event, de website van het event, maar natuurlijk ook een koppeling naar de tabel exhibitors, want iemand die de website bezoekt, wil graag zien wie aan het event deelnemen. Op de pagina van de afzonderlijke exhibitors willen bezoekers van de pagina zien aan welke events een exhibitor heeft deelgenomen.

Voor elk bedrijfsproces zijn er dus diverse relaties te bedenken, die voor de bezoeker van een websites toegankelijk gemaakt zouden kunnen worden. Om dit effectief te doen is het dus van belang goed te weten wat voor wie op welke wijze toonbaar gemaakt moet worden. Dat gaat duidelijk verder dan een zogenaamde ‘platte structuur’ met losse pagina’s en een rij ‘tijdlijn’ berichten.

Effect

Het gaat om het uiteindelijke effect in communicatie en dus het resultaat van uw website. Met de integratie van uw bedrijfsprocessen in uw bedrijfswebsite, vergroten wij de kans op conversie aanzienlijk meer dan ‘slechts’ een standaard website met pagina’s en berichten. Informeer naar de mogelijkheden.

Concept eendags training

In één dag word je geen specialist, maar we tonen je wel het hele speelveld en we leren je waar het om gaat om effectieve web bedrijfsapplicaties te bouwen. Na de training ben je heel goed in staat om keuzes te maken m.b.t. verdere studie, zelf bouwen of uitbesteden.

Wat leer je tijdens de training?

 • De opbouw van WordPress Thema's
 • Thema keuze
 • Alles over Pagebuilders
 • Pagebuilder add-ons
 • Custom Post Types en Custom Fields
 • Database Publishing binnen WordPress
 • Eigen templates maken
 • Live toepassingen

Voor wie bedoeld

 • bekend met gebruik WordPress
 • enige ervaring met creatie/bouw
 • nieuwsgierig naar meer effect in communicatie
 • niet willen programmeren

Meer informatie

 • bel met docent Peter Luit 06-20709846
 • of stuur een e-mail naar peter@luit.nl
 • kosten €215 ex. BTW pp. incl. lunch
 • onze eigen traininglokatie Haarlem - Waarderweg 19
 • start 09:00 uur, de training duurt tot 17:00 uur

Docent Peter Luit

mijnnieuwsmarkt.nl omvat de opleidingsactiviteiten van LUIT.nl

Peter Luit