Wat is een multisite netwerk?

De leeromgeving waarin je nu werkt is een WordPress multisite netwerk. In een netwerk kan je meerdere ‘subwebsites’ beheren vanuit één hoofdwebsite. Hoe werkt dat?

Elke WordPress installatie begint als ‘gewone’ installatie voor één website. Alle bestanden die nodig zijn worden op de webserver geplaatst en na het volgen van de installatieprocedure is er één database aangemaakt met alle tabellen voor inhoud en instellingen.

Bij een netwerk worden meerdere subwebsites aangemaakt, maar ze maken allemaal gebruik van de basis bestanden die zijn geïnstalleerd voor één website. Een multisite is dus niet het gevolg van meerdere keren WordPress installeren. Ook worden er niet meerdere databases aangemaakt, er worden alleen per site tabellen toegevoegd in de bestaande database.

Structuur

Om de verschillende subwebsites te kunnen bereiken kan er een keuze worden gemaakt tussen werkelijke subdomeinen of subwebsites door middel van submappen. Dat ziet er als volgt uit:

  • http://www.naam.nl
  • http://subsite1.naam.nl
  • http://subsite2.naam.nl

of

  • http://www.naam.nl
  • http://www.naam.nl/subsite1
  • http://www.naam.nl/subsite2

In het geval van deze website is gekozen voor submappen, zoals hierboven is aangegeven. Elke subwebsite is een volledig zelfstandig werkende website, met volledig eigen instellingen, plugins en thema’s.

netwerkElke subwebsite heeft dus een eigen dashboard, het gehele netwerk heeft een eigen dashboard met vooral beheerstaken die alleen gelijktijdig gelden voor alle sites in het netwerk.

Gemeenschappelijke plugins en thema’s voor alle subwebsites en de hoofwebsite kunnen ook als netwerk plugin of netwerkthema worden ingeschakeld. Dan zijn de functies in één keer beschikbaar in alle subwebsites.

Plugins die voor het gehele netwerk van belang zijn, worden ingesteld in de netwerk omgeving, zoals in linker getoonde voorbeeld Google Analytics en SEO.

Installatie

De installatie van een multisite configuratie vereist wat technische handelingen binnen een paar bestanden in de basis WordPress installatie. Deze worden binnen deze training niet behandeld. Binnen de WordPress documentatie wordt de installatie uitgebreid behandeld.

Domain Mapping

Door middel van domain mapping is het mogelijk om externe domeinnamen door te sturen naar de inhoud van subdomeinen in een WordPress netwerk. Dan kan bijvoorbeeld http://www.eenanderdomein.nl worden gelinkt aan http://www.naam.nl/subsite1.

Plugins en thema’s

In een multisite netwerkomgeving worden plugins en thema’s centraal geïnstalleerd. In individuele subwebsites kunnen ze (als ze al niet in het netwerk zijn geactiveerd) wel worden geactiveerd en dus ook individueel worden gebruikt.

mijnnieuwsmarkt.nl omvat de opleidingsactiviteiten van LUIT.nl