De keuze van een thema: de workflow

Het kiezen van een thema lijkt één van de eerste behoeften bij het starten van een webproject. Het geeft immers snel een gevoel van het uiterlijk.

 • ontwerper denken teveel in vorm en kleur
 • technici denken teveel in bits en bytes
 • directies denken teveel in geld en rendement
 • tekstschrijvers denken teveel in woorden
 • alleen een combinatie van deze disciplines in een goed doordacht plan kan voor een juiste balans zorgen

Een professionele workflow kent een opzet in meerdere te onderscheiden processtappen, die aantonen dat de themakeuze niet de eerste prioriteit is bij een webproject. WordPress is zo ontworpen dat inhoud en vorm los van elkaar kunnen worden ontwikkeld en dat de themakeuze in die zin ook ingepast kan worden in de volgende procesvolgorde:

 • vooronderzoek/analyse
 • functioneel ontwerp
 • technisch ontwerp
 • bouw/realisatie
 • testen
 • implementatie/terugkoppeling/onderhoud

Onderstaand paragrafen geven een korte samenvatting van de subproces stappen die tot elk van de primaire stappen behoren.

Vooronderzoek/analyse

Afhankelijk van de vraag of er sprake is van een geheel nieuw webproject of de ‘verbouwing’ van een bestaande situatie, zijn er in ieder geval vele basisvragen die moeten worden beantwoord:

 • informatie over de doelgroep(en) (en behoeften)
 • huidig content beleid (inhoud, frequentie, tone-of-voice)
 • huidige verantwoordelijkheden en taken binnen het redactie- en beheerteam (wie kan/mag wat doen?)
 • user interface aspecten, bepalen/beoordelen menukeuzes, structuur van een te onderhouden/bouwen website

Functioneel ontwerp

In het functioneel ontwerp wordt vastgesteld, aan welke functies het webproject o.a. moet voldoen:

 • doel van de website (reclame, marketing, verkoop, educatie, achtergronden….)
 • boomstructuur van de website (content architectuur en menu)
 • gewenst content beleid binnen bovengenoemde structuur
 • verantwoordelijkheden redactie- en beheerteam vaststellen
 • huisstijl vaststellen, logo, kleuren, teksten etc. (ter voorbereiding op vaststellen themakeuze bij bouw/realisatie fase)

Technisch ontwerp

In het technisch ontwerp wordt o.a. bepaald aan welke technische randvoorwaarden het webproject moet voldoen:

 • vaststellen hosting randvoorwaarden
 • vaststellen backup procedures
 • vaststellen noodzakelijke plugins voor gevraagde functies vanauit functioneel ontwerp
 • vaststellen onderhoudsprocedures, zoals updates (in- of outsourcen?)

Bouw/realisatie

Pas in de bouw/realisatie fase komt het team van technische- en creatieve mensen bij elkaar om aan de eisen vanuit functioneel- en technisch ontwerp te kunnen gaan voldoen:

 • keuze voor look&feel/thema, huisstijl integratie, conform eisen in functioneel ontwerp
 • technische installatie basis software (conform technisch ontwerp)
 • installatie thema en plugins (conform eisen functioneel ontwerp)
 • bouwen menu structuur
 • maken/aanpassen pagina’s en (eventuele berichten)

De bouw/realisatie fase vergt regelmatige terugkoppeling naar de samensteller(s) van functioneel- en technisch ontwerp, ter goedkeuring van de voortgang.

Testen

Voordat het webproject wordt opgeleverd, dienen alle uitgangspunten getest te worden. In het functioneel- en technisch ontwerp worden de beoordelingscriteria vastgesteld, waaraan het webproject moet voldoen. Een vooraf samengesteld testteam kan hierbij behulpzaam zijn.

 • testteam
 • criteria
 • datum live vaststellen

Implementatie/terugkoppeling/onderhoud

Tot slot zorg voor het ‘live’ gaan van de website. Dit is het moment waarop vooral de eindgebruiker ‘aan het woord’ komt.

 • criteria doelstellingen meten
 • ingangsdatum onderhoud

mijnnieuwsmarkt.nl omvat de opleidingsactiviteiten van LUIT.nl