Over updaten van WordPress, thema’s en plugins

Het is voor de hand liggend bij het verschijnen van updates meteen op de knop ‘updaten’ te klikken. Het is vaak beter een paar weken te wachten.

Hoe verleidelijk het ook is om altijd een ‘schoon’ dashboard te hebben, is het in veel gevallen verstandig niet te snel te willen updaten. WordPress vormt samen met plugins en thema’s een complex stuk software. Iedereen werkt er hard aan alles zo goed mogelijk met elkaar te laten samenwerken.

Updaten is zondermeer noodzakelijk. Niet alleen omdat de ontwikkelaars nieuwe mogelijkheden toevoegen, maar ook om de veiligheid van de gehele WordPress installatie te verbeteren. WordPress is goed voor zo een 20-25% van alle websites wereldwijd en dus ook een aantrekkelijke prooi voor kwaadwillenden.

WordPress, thema’s en plugin moeten dus voortdurende onderhouden worden om aanvallen van buitenaf te voorkomen. Dat spel gebeurt echter in willekeurige volgorde, waardoor de voorspelbaarheid negatief kan worden beïnvloed.

WordPress

Soms ontdekt WordPress zelf een ‘lek(je’ in haar software en brengt dan een update uit. Deze zogenaamde ‘minor-updates’ worden (als het in de webserver is toegestaan) automatisch uitgevoerd. Dus van 4.00 naar 4.01 etc. Een grote update (dus ook functioneel), gaat bij WordPress van 4.0 naar 4.1. Dus nooit van 4.0 naar 5.0. Een stap van 4.0 naar 4.1 is voor WordPress begrippen net zo groot als van 3.9 naar 4.0.

Plugins en thema’s

WordPress hanteert geen strenge regels voor wat betreft versie beheer van plugins en thema’s. Er wordt hooguit bijgehouden dat een plugin of thema gedurende de laatste twee jaar niet meer is bijgehouden.

oud

Er zijn dus ook geen regels voor wat betreft het al dan niet werken van een plugin binnen een bepaalde WordPress versie en in samenhang met een thema. Dat geldt omgekeerd ook. In die zin ben je als beheerder/gebruiker zelf verantwoordelijk voor de momenten waarop je voor updaten kiest. Een dergelijk stuk beheer kan natuurlijk ook uitbesteed worden.

werktVuistregels is doorgaans een paar weken te wachten, de verschillende support fora goed te volgen en vooral bij thema’s en plugin te kijken of ze werken onder de WordPress versie die je zelf hebt draaien. Er is echter nooit een garantie in de gehele samenhang van gebruikte WordPress versie, thema en plugins.

Als er zich een conflict voordat is het raadzaam alle plugin te deactiveren en één voor één weer te activeren tot het moment waarop de verstorende plugin is gevonden.

mijnnieuwsmarkt.nl omvat de opleidingsactiviteiten van LUIT.nl